ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง

วันที่ 2 พ.ค.61

  • 08.00 รายงานตัวลงทะเบียน เข้าห้องพัก เคาน์เตอร์บริการลูกค้าของโรงแรม
  • 09.00 พิธีเปิด ห้อง
  • 12.00 รับประทานอาหารเที่ยง ห้อง
  • 18.00 รับประทานอาหารเย็น ห้อง
วันที่ 3 พ.ค.61
  • 06.00 อาหารเช้า ห้อง
  • 09.00 อบรม ห้อง
  • 18.00 งานเลี้ยง ห้อง
วันที่ 4 พ.ค.61
  • 06.00 อาหารเช้า ห้อง
  • 09.00 อบรม ห้อง
  • 12.00 กรุณา check out ก่อน 12.00 น. โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ 07.00 น. และฝากสัมภาระไว้ที่พนักงานต้อนรับ )