คำชี้แจงสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ก่อนเดินทาง
  • Post Test
  • ภาพถ่ายบรรยากาศทั้งหมดจะ upload เผยแพร่ใน Line Group (เผยแพร่รายวัน)
  • รายงานฉบับเต็ม ผลการดำเนินการตามโครงการ ( เผยแพร่หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วประมาณ 15 วัน )